Muziektheorie en solfège

Cursus Zang & Muziektheorie

Tijdens deze cursus leer je bij het zingen goed naar elkaar luisteren, je ontwikkelt je eigen stem, gaat meerstemmig zingen en werkt aan presentatie. Een gedeelte van de les wordt daarnaast besteed aan muziektheorie en solfège. Solfège is het trainen van je muzikale gehoor. Je leert simpele ritmes en melodieën noteren en het verschil horen tussen majeur en mineur. Ook leer je de basis van het noten lezen. Na deze cursus is het ezelsbruggetje ‘Een grote beer die fietst’ geen geheim meer voor jou!

Online cursus Muziektheorie en Solfège (beginner)

De online cursus Muziektheorie en Solfège kun je op je eigen tempo thuis volgen. Je werkt met een werkboek waarin je oefeningen maakt. Iedere les bestaat uit een duidelijke instructiefilm en oefenbladen. De docent geeft via email feedback op het gemaakte werk. Na deze lessenreeks heb je geoefend met onderwerpen zoals melodie, ritme, noten lezen, akkoorden, vorm en toonladders. Je oefent je muzikale gehoor en je muzikale geheugen met solfège oefeningen.