Gratis lesmateriaal

Vierstemmig ritmestuk spelen en componeren (po/vo/mbo)

Deze ritme-opdracht is geschikt voor de bovenbouw van het po, het vo en het mbo. Voor studenten op de pabo zou het ook een geschikte opdracht kunnen zijn. In de les oefen je klassikaal de vier partijen van onderstaand ritmestuk met als doel om het ritmestuk vierstemmig uit te voeren. Daarnaast is het doel om in groepjes van vier leerlingen/studenten een nieuw ritmestuk te componeren en aan elkaar te presenteren.

De afbeelding komt uit een oude muziekmethode (ik denk ‘Muziek op Maat’) en hierin zie je de volgende bodypercussie-geluiden: klappen, stampen, knippen en een pets op de bovenbenen of heupen.

Na het klassikaal oefenen verdeel je de klas in groepjes van vier leerlingen of studenten en leg je onderstaande opdracht uit:

>Maak samen jullie eigen ‘Body ritme’ van acht tellen. Schrijf het op of teken het in het schema hieronder. Je mag ook ‘rusten’ (stiltes) gebruiken zoals op tel 2 van partij 1. Een ander geluid verzinnen mag ook.

Tel12345678
Partij 1          
Partij 2          
Partij 3          
Partij 4          

>Oefen jullie ‘Body ritme’ net zolang totdat jullie het zonder foutjes kunnen uitvoeren.
>Laat het horen aan de groep!

Hieronder een filmpje met een voorbeeld van hoe ik dit aanpakte in het mbo met studenten van de opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent.

Afbeelding: Freepik