Gratis lesmateriaal

Sinterklaasblues voor groep 7/8

Al heeft Sinterklaas nog weinig geheimen voor de leerlingen uit de bovenbouw van de basisschool, toch leeft het feest daar ook! De school is versierd en de kinderen maken gedichten en surprises. In de muziekles van groep 7 en 8 is het leuk om de goede Sint ook een plek te geven. Met dit lied koppel je het zingen op een bluesschema en het spelen op de ukelele aan een grappig sinterklaaslied. Succes verzekerd!

Lesidee:

Stap 1: Leer het lied aan door voor- en nazingen per zin.
Stap 2: Leg afhankelijk van de voorkennis van de kinderen iets uit over de ukelele en hoe je de akkoorden leest. Leer de akkoorden aan. A7 en D7 zijn vrij makkelijk te pakken. Het akkoord E7 is lastiger. Kinderen die dit moeilijk vinden, kunnen dit akkoord overslaan. Kinderen die het moeilijk vinden om te wisselen tussen A7 en D7, kunnen alleen A7 meespelen.
Stap 3: Speel mee met het filmpje. Heb je onvoldoende ukelele’s voor een hele klas? Laat een gedeelte van de klas dan zingen en wissel steeds tussen zingen en ukelele spelen.

Extra:
-Speel de grondtonen of het hele akkoord mee op boomwhackers of klankstaven.
-Vertel iets over de blues en analyseer samen het bluesschema.
-Laat de kinderen op internet een onderzoekje doen naar de blues. Wat zijn bekende artiesten en kenmerken van deze muziek?
-Maak in groepjes een nieuwe tekst op het bluesschema. Wat gebeurde er met Sint en Piet nadat ze van het dak gleden? Maak het verhaal af.

Afbeelding: Freepik
Lesidee en video: Lisa van Bennekom